+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

NAŠE SLUŽBY

AUTORIZOVANÁ MĚŘENÍ

Lokální svalová zátěž
Celková fyzická zátěž
Pracovní polohy
Zraková zátěž
Hluk
Vibrace
Osvětlení
Mikroklima
Prach
Chemické látky

ODBORNÁ HODNOCENÍ (POSUDKY)

Lokální svalová zátěž
Celková fyzická zátěž
Pracovní polohy

ERGONOMIE

HACCP

HYGIENA PRÁCE A KATEGORIZACE PRACÍ

ONLINE/VSTUPNÍ ERGOANALÝZA