+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

Ergonomie

Chcete ušetřit čas i peníze?
Chcete, aby vaši pracovníci byli zdraví, produktivní a cítili se v práci pohodlně?

Provádíme ergonomické analýzy pracovišť v různých typech provozu, ale také v kancelářích.

Ergonomické audity

Nabízíme jednoduché řešení formou ergonomického auditu pracoviště, návrhu a realizace opatření včetně zaškolení a tréninku pracovníků. Jako bonus dodáme ergonomický katalog.

Při hodnocení se řídíme platnou českou legislativou.

V rámci ergonomických auditů nabízíme:
– Komplexní audit (komplexní ergonomické hodnocení pracoviště).
– Částečný audit (zaměřený na konkrétní rizikové faktory).

Hodnocení ergonomie pracovišť provádíme i pomocí mezinárodně uznávaných ergonomických metod:
– RULA (Rapid Upper Limb Assessment)
– REBA (Rapid Entire Body Assessment)
– NIOSH (National Occupation Safety and Health)
– EAWS (European Assembly Worksheet)
– OWAS (Ovako working posture Assessment System)

Provádíme i samostatná odborná ergonomická školení, a to jak uzavřenou, tak otevřenou formou. Dále nabízíme i odborná ergonomická poradenství.

Proč řešit ergonomii?
V případě, že začnete řešit ergonomii na vašich pracovištích, získáte z dlouhodobého hlediska řadu výhod:

– sníží se míra fluktuace
– sníží se počet nemocí z povolání
– sníží se náklady a administrativa, která je spojená s pracemi, které jsou zařazeny v riziku (rizikové kategorii).
– sníží se riziko vzniku pracovních úrazů
– sníží se počet pracovních neschopností
– vyhnete se nebezpečí možné pokuty za nesplnění legislativních požadavků
– zvýší se bezpečí zaměstnanců
– zvýší se produktivita zaměstnanců
– zvýší se spokojenost zaměstnanců
– sníží se náročnost práce
– zlepší se pracovní podmínky a pracovní pohoda na pracovišti

Proč objednat ergonomickou analýzu právě u nás?

Krátké čekací lhůty
Ergonomický audit zahájíme nejpozději do 2 měsíců od potvrzení objednávky.

Rychlé dodání výsledků měření
Zprávu z auditu máme hotovou do 14 – 30 dnů.

Rozsah v rámci celé České republiky
Ergonomické audity provádíme v rámci celé České republiky pro širokou škálu klientů různých odvětví.

Individuální přístup
Poradíme a doporučíme postup, který pro vás má smysl.

Benefity k ergonomickým auditům
Příručka s ukázkami jednoduchých cviků ke kompenzaci zátěže
Školení a trénink pracovníků
Ergonomický katalog
Ověření účinnosti realizovaných opatření

Přehledná zpráva z auditu
Obsahem zprávy je vyhodnocení ergonomie na daných pracovištích, identifikace ergonomických nedostatků a návrhy opatření k jejich odstranění.

Jsme držitelé osvědčení o autorizaci pro obor fyziologie práce

Jsme členové České ergonomické společnosti