+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

HACCP

HACCP je termín vycházející z anglického názvu „Hazard Analysis and Critical Control Points“ neboli analýza nebezpečí a kritické kontrolní body. Jedná se o systém preventivních opatření, která slouží k zajištění zdravotní nezávadnosti potravin a pokrmů během všech činností souvisejících s výrobou, zpracováním, skladováním, manipulací, přepravou a prodejem konečnému spotřebiteli.

Nabízíme:

Zpracování nové příručky HACCP pro jakýkoli typ stravovacího zařízení
úvodní audit (seznámení se s provozem)
zpracování příručky HACCP na míru
pravidelné audity včetně revizí příručky při změně technologických postupů
pravidelné školení pracovníků z HACCP a hygienického minima

Aktualizace stávající příručky HACCP pro jakýkoli typ stravovacího zařízení
úvodní audit (seznámení se se stávající příručkou HACCP a provozem)
kontrola, případná revize stávající příručky HACCP
pravidelné audity včetně revizí příručky při změně technologických postupů
pravidelné školení pracovníků z HACCP a hygienického minima

Proč objednat HACCP právě u nás?

Krátké čekací lhůty
Práce na vašem HACCP zahájíme nejpozději do 2 měsíců od potvrzení objednávky.

Rychlé dodání výsledků měření
Příručka HACCP je hotová do 14 dnů.

Rozsah v rámci celé České republiky
Poradenství provádíme v rámci celé České republiky pro širokou škálu klientů různých typů provozů.

Individuální přístup
Poradíme a doporučíme postup, který pro vás má smysl.

Benefity k poradenství
Pravidelné audity
Revize příručky HACCP
Školení pracovníků z hygienického minima
Vysvětlující workshop

Přehledná a srozumitelná příručka HACCP