+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

Novinky

BENEFITY K AUTORIZOVANÝM MĚŘENÍM

Naše autorizovaná laboratoř Vám k autorizovaným měřením lokální svalové zátěže, celkové fyzické zátěže a pracovních poloh nabízí i celou řadu benefitů, které Vaší firmě mohou přinést v budoucnu celou řadu výhod (úspora peněz, času, zdraví a spokojení pracovníci,…)

Kromě protokolů Vám k samotnému k samotnému měření můžeme nabídnout:
1) Příručku s ukázkami jednoduchých cviků ke kompenzaci zátěže pohybového aparátu
2) Identifikaci rizik a návrhy opatření k jejich snížení
3) Workshop
Přijedeme k Vám do firmy, nebo se spojíme online, kde Vám:
– Představíme výsledky měření včetně protokolů
– Představíme, jaká rizika jsme v rámci měření odhalili
– Představíme naše návrhy opatření ke snížení rizik a prodiskutujeme s Vámi možnosti jejich realizace v praxi

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Odborný kurz: „Specialista v ergonomii“

Zveme Vás na Odborný kurz „Specialista v ergonomii“, který pořádá Česká ergonomická společnost v dubnu tohoto roku.
Kurz je určen pro širokou odbornou věřejnost, která se věnuje oboru ergonomie (konstruktéři, designéři, procesní inženýři, technologové, manažeři výroby, fyzioterapeuti, poskytovatelé pracovně-lékařských služeb, odborní pracovníci technických i přírodovědných univerzit, osoby odborně způsobilé pro hodnocení rizik atd.). Absolvováním kurzu získáte odbornou způsobilost v ergonomii.

Více informací naleznete na adrese: https://vubp.cz/kurzy-a-zkousky/specialista-v-ergonomii/

NOVINKA!!! VSTUPNÍ ERGOAUDIT

V posledních měsících nás kontaktuje řada firem, které nemají zájem pouze o autorizované měření (lokální svalové zátěže, celkové fyzické zátěže, nebo pracovních poloh). Především nechtějí, aby práce vykonávaná na jejich pracovišti byla zařazená do rizikové kategorie a zároveň také nechtějí nejdříve provést autorizované měření a až poté realizovat opatření ke snížení rizik.

Proto svým klientům představujeme novou službu „VSTUPNÍ ERGOAUDIT“

Cílem vstupního ergoauditu je identifikovat nedostatky a navrhnout jednoduchá opatření ke snížení rizik ještě před samotným autorizovaným měřením. Teprve poté provést autorizované měření.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

NOVINKA!!! BONUS K AUTORIZOVANÉMU MĚŘENÍ

Naše laboratoř nově svým zákazníkům nabízí jako součást autorizovaného měření fyzické zátěže a pracovních poloh příručku s ukázkami jednoduchých kompenzačních cviků. Tyto cviky jsou vhodné ke kompenzaci nadměrné zátěže, která vzniká v důsledku dlouhodobého přetěžování pohybového aparátu.

V případě, že tedy u nás objednáte autorizované měření fyzické zátěže či pracovních poloh, tak společně s protokoly Vám ZDARMA zašleme i naši příručku s ukázkami cviků vhodných ke kompenzaci zátěže.

Proč tato příručka?
Protože naším cílem je především snižování rizik (prevence). Tedy potížím předcházet, nikoli je řešit, až když nastanou. 

„Zdravý pracovník na zdravém pracovišti = základ úspěchu každého podniku.“

NOVINKA!!! Novela zákona č. 258/2000 Sb.

Dne 1.5.2020 vstoupila v účinnost novela zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. V této novele je pro naše klienty důležitý tento úsek:

§ 38, odst. 2
Pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha může zaměstnavatel zařadit práce do druhé kategorie též na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce.

Co z toho vyplývá?
V případě tedy, že potřebujete provést kategorizaci prací pro rizikové faktory lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, či pracovní poloha, nemusíte objednávat cenově dražší autorizovaná měření. Po konzultaci s našimi pracovníky dostanete doporučení, kde lze provést cenově výhodnější odborné hodnocení a kde je nutné provést autorizované měření. Pokud v rámci odborného hodnocení zjistíme, že by práce mohla být riziková, cenu odborného hodnocení odečteme od dodatečného autorizovaného měření.

POZOR: § 38, odst. 3:
V případě, že se pro rizikový faktor fyzická zátěž nebo pracovní poloha vyskytne u zaměstnavatele nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, je zaměstnavatel povinen do 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví pro práci, při níž vznikla nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, protokol o měření.

NOVINKA!! Novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

Dne 17. února 2020 vstoupila v účinnost novela nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
Pro naše klienty je významný především § 25, odstavec 9, který zní:
Pro rizikové faktory, jimiž jsou fyzická zátěž nebo pracovní poloha, může zaměstnavatel zařadit práce do druhé kategorie na základě odborného hodnocení provedeného držitelem autorizace k vyšetření v oboru fyziologie práce podle § 83a odst. 1 písm. i) zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.)

Co z toho vyplývá?
V případě tedy, že potřebujete provést kategorizaci prací pro rizikové faktory lokální svalová zátěž, celková fyzická zátěž, či pracovní poloha, nemusíte objednávat cenově dražší autorizovaná měření. Po konzultaci s našimi pracovníky dostanete doporučení, kde lze provést cenově výhodnější odborné hodnocení a kde je nutné provést autorizované měření. Pokud v rámci odborného hodnocení zjistíme, že by práce mohla být riziková, cenu odborného hodnocení odečteme od dodatečného autorizovaného měření.

POZOR!
Věta první se nepoužije, jde-li o vyřazení práce z rizikových prací pro rizikové faktory fyzická zátěž nebo pracovní poloha. Jestliže se pro rizikový faktor fyzická zátěž nebo pracovní poloha vyskytne na pracovišti nemoc z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání, zaměstnavatel v době 6 měsíců ode dne uznání nemoci z povolání nebo ohrožení nemocí z povolání provede měření uvedeného rizikového faktoru podle zákona o ochraně veřejného zdraví.