+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

Posouzení zrakové zátěže

Posouzení zrakové zátěže provádíme na základě pozorování, kdy se soustředíme na kritéria hodnotící zrakovou zátěž v pracovním prostředí, která jsou daná legislativou. Dále využíváme i standardizovaných dotazníků (Dotazník zrakových potíží).
Hodnocení zrakové zátěže tedy vychází z posouzení kritérií, které definují zrakovou zátěž v platné legislativě.

Proč objednat posouzení zrakové zátěže právě u nás?

Krátké čekací lhůty
Posouzení zahájíme nejpozději do 2 měsíců od potvrzení objednávky.

Rychlé dodání výsledků měření
Protokoly z posouzení máme hotové do 14 – 30 dnů.

Rozsah v rámci celé České republiky
Posouzení provádíme v rámci celé České republiky pro širokou škálu klientů různých odvětví.

Individuální přístup
Poradíme a doporučíme postup, který pro vás má smysl.

Benefity k posouzení
Návrhy základních opatření ke snížení rizik
Odborné poradenství/předávací workshop

Přehledné protokoly

Jsme členové České ergonomické společnosti