+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

Vstupní ergoanalýza

Chcete ušetřit čas i peníze?
Nejste si jistí, zda objednat odborné hodnocení, nebo autorizované měření?
Chcete identifikovat a snížit rizika dříve, než se přistoupí k samotnému odbornému hodnocení či autorizovanému měření?

Vstupní ergoanalýza je rychlou, levnou a bezstarostnou formou základní analýzy rizikových faktorů fyzická zátěž (lokální svalová zátěž i celková fyzická zátěž) a pracovní polohy na vašem pracovišti.

V rámci vstupní ergonalýzy:
1) Projdeme všechny pracovní pozice, které potřebujete zhodnotit.
2) Doporučíme vám, u kterých pracovních pozic bude stačit provést pouze odborné hodnocení a u kterých naopak autorizované měření.
3) Identifikujeme základní rizika pro rizikové faktory fyzická zátěž (lokální svalová zátěž i celková fyzická zátěž) a pracovní poloha, doporučíme opatření k jejich snížení, a to ještě před samotným odborným hodnocením či autorizovaným měřením.
4) Ze vstupní ergonanlýzy vypracujeme zprávu, která bude obsahovat pro každou pracovní pozici:
– Zjištěná základní rizika
– Návrhy opatření ke snížení zjištěných rizik
– Doporučení, zda provést pouze odborné hodnocení, nebo autorizované měření

Vstupní ergoanalýzu provádíme pro tyto rizikové faktory:
– Lokání svalová zátěž
– Celková fyzická zátěž
– Pracovní poloha