+ 420 777 604 377 info@bzlab.cz

Vstupní ergoanalýza

Chcete ušetřit čas i peníze?
Nejste si jistí, zda objednat odborné hodnocení, nebo autorizované měření?
Chcete identifikovat a snížit rizika dříve, než se přistoupí k samotnému odbornému hodnocení či autorizovanému měření?

Vstupní ergoanalýza je rychlou, levnou a bezstarostnou formou základní analýzy rizikových faktorů fyzická zátěž (lokální svalová zátěž i celková fyzická zátěž) a pracovní polohy na vašem pracovišti.

V rámci vstupní ergonalýzy:
1) Projdeme všechny pracovní pozice, které potřebujete zhodnotit.
2) Doporučíme vám, u kterých pracovních pozic bude stačit provést pouze odborné hodnocení, u kterých autorizované měření a které pozice lze zařadit bez nutnosti provedení odborného hodnocení, nebo autorizovaného měření.
3) Ze vstupní ergonanlýzy vypracujeme zprávu, která bude obsahovat pro každou pracovní pozici doporučení, zda:
– Provést pouze odborné hodnocení
– Provést autorizované měření
– Pozici zařadit bez nutnosti provedení odborného hodnocení, nebo autorizovaného měření

Vstupní ergoanalýzu provádíme pro tyto rizikové faktory:
– Lokání svalová zátěž
– Celková fyzická zátěž
– Pracovní poloha